Üretim Teknolojisi Hayatımızı Etkiliyor (Konu Özeti)

uretim-teknolojisi-hayatimizi-etkiliyor

üretim teknolojisi hayatımızı etkiliyor konu özeti

Sınıf: 7

Ünite: 5-Üretim, Dağıtım ve Tüketim

Konu: 2-Üretim Teknolojisi Hayatımızı Etkiliyor


ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAYATIMIZI ETKİLİYOR

İnsanlık tarihinin önemli dönüm noktalarından birisi Sanayi İnkılabı ile insan gücünden, kol gücünden makineli üretime geçilmiştir. İngiltere’de başlayan bu devrim iplik imalatının oldukça zahmetli olması nedeniyle tekstil (dokuma) alanında makineli üretimin ilk örneklerini bize göstermiştir.

İnkılap = Devrim = Yenilik = Köklü Değişim

Sanayi = Endüstri

 

Kirmen: El ile yün ya da pamuktan iplik yapmaya yarayan el aleti

 

Kirmen İle İp Eğirme

 

Sanayileşme süreci 1750’lerde başlamış, çeşitli değişim evreleri geçirerek günümüze kadar gelmiş ve hala en çok kazanç elde edilen ekonomik faaliyet alanı olmuştur.

 

Geçmişten Günümüze Sanayileşme Evreleri:

1.Sanayi Devrimi: James Watt’ın buhar motorunu makinelerde kullanması (1765)

2.Sanayi Devrimi: Petrol ve elektriğin makinelerin çalışmasında kullanılması (1850’lerden sonra)

3.Sanayi Devrimi: Bilgisayarın makinelerin kontrolünde kullanılması (1970)

4.Sanayi Devrimi (Endüstri 4.0): İnternet ile yönetilebilen akıllı makinelerin yanı sıra tam otomasyon sistemi (robotlarla üretim), nesnelerin interneti, yapay zeka ve 3D yazıcıların kullanılması (Günümüzde)

 

3D Yazıcı İle Neler Yapılabilir?

 

Sanayi İnkılabı ile üretim teknolojisinde yaşanan hızlı değişim sosyal ve ekonomik hayattaki değişimi de beraberinde getirmiştir. Şimdi Sanayi İnkılabının sosyal (toplumsa) ve ekonomik alandaki sonuçlarını görelim.

 

SANAYİ İNKILABININ SOSYAL (TOPLUMSAL) ALANDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİMLER
 • Geniş aileler yerine çekirdek aile yapısı yaygınlaştı.
 • Fabrikaların kurulduğu yerlere yoğun göçler yaşandı ve büyük şehirler oluştu.
 • Şehir merkezlerine yoğun göçler sonucu çarpık kentleşme, altyapı yetersizliği, çevre kirliliği sorunları ortaya çıkmaya başladı.
 • İşçi sınıfı oluştu ve bu işçilerin sorunlarını çözmeye çalışan, haklarını savunan sendikalar kuruldu.
 • İnsanların refah düzeyi arttı.
 • Buharlı lokomotifler ile ulaşım kolaylaştı, buharlı gemiler ile okyanus ötesi yolculuklar yapıldı.
 • Makineli otomasyon üretim teknolojileri ile özellikle günümüzde işsizlik oluşmaya başladı.

Sanayi İnkılabı ve Çocuk İşçiler

 

SANAYİ İNKILABININ EKONOMİK ALANDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİMLER
 • Ülkelerin hammadde ve pazar arayışlarının hız kazanması ile sömürgecilik yarışı başladı.
 • Tarımsal üretim yerine yüksek kazanç sağlayan sanayi üretimi tercih edildi.
 • Madencilik gibi yeni ekonomik faaliyet alanları ortaya çıktı.
 • Buharlı lokomotifler ve demiryolları sayesinde uzak pazarlara ulaşılabildi.
 • Üretimde bilim ve teknolojiden yararlanılarak ucuz, hızlı ve yüksek adetli üretimler yapıldı.
 • İnsanların ekonomik refah düzeyleri yükseldi.

 

 

Faydalı olması dileğimle…

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Necati YALÇIN

05.04.2021

Necati YALÇIN

Necati YALÇIN

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunuyum. Bilişim ve Eğitim Teknolojileri ilgi alanlarım.

Bunlar da ilginizi çekebilir...

Bir cevap yazın