Proje Ödevi Nasıl Hazırlanır?

proje ödevi nasıl hazırlanır

Bu makalede bir proje ödevi nasıl hazırlanır, yardımcı olmaya çalışacağım.

PROJE ÖDEVİ NEDİR?

Proje Öğrencilerin grup halinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmalarıdır. Bu ödevler, öğrencilerin yaratıcılık, araştırma, iletişim gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirir. Öğrenciler proje konularında yaparak, yaşayarak, inceleyerek bilgi kazanırlar.

 

PROJE ÖDEVİ KATEGORİLERİ

Proje ödevlerinizi 3 kategoride hazırlayabilirsiniz, bunlar:

1. Araştırma Projeleri

Öğrencilerin farklı alanlardaki problemlerin çözümüne yönelik hipotezler (varsayım) ortaya koyup test ettikleri ve elde ettikleri bulguları yorumladıkları projelerdir.

2. Tasarım Projeleri

Öğrencilerin günlük hayatlarında karşılaştıkları bir problemi çözecek ya da bir işi daha iyi yapacak bir model/araç geliştirip test ettikleri projelerdir.

3. İnceleme Projeleri

Öğrencilerin merak ettikleri bir konuyla ilgili daha önceden üretilmiş olan bilgileri kapsamlı bir şekilde inceleyip konuya ilişkin genel bulgular ortaya koydukları projelerdir.

ÖNCE KONUYU BELİRLEYİN

Öncelikle ders ya da sınıf öğretmeninizden araştıracağınız, projelendireceğiniz konuyu isteyin, seçin, belirleyin. Çoğu zaman öğretmeniniz size proje konu listesi verecek ve bir tanesini seçmenizi isteyecektir. Seçiminizi yaptıktan sonra proje konunuzu üstte yer alan araştırma, tasarım, inceleme kategorilerinden bir tanesine uygun olacak şekilde hazırlayabilirsiniz.

PROJE ÖDEVİ İÇERİĞİNİ ZENGİNLEŞTİRİN

Proje ödeviniz hangi kategoride olursa olsun hangi konuyu seçerseniz seçin ortaya koyacağınız proje aşağıdaki çalışmalardan bir ya da birkaçı ile desteklemelisiniz.

 • Araştırma çalışması ve raporu
 • İnfografik hazırlama
 • Poster, afiş hazırlama
 • Drama hazırlama
 • Harita hazırlama
 • Kitapçık Hazırlama
 • Maket hazırlama
 • Pano hazırlama
 • Tablo hazırlama
 • Video çekerek sunma

SİSTEMLİ ÇALIŞIN

Proje konunuzu seçtikten sonra aşağıdaki basamakları takip ederek sistemli bir çalışma ile başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Her şeyden önce proje sizin emeğiniz, eseriniz ve ortaya koyacağınız benzersiz bir çalışma olduğu için öncelikler siz beğenmeli ve sahiplenmelisiniz.

PROJE HAZIRLAMA BASAMAKLARI:

 1. Bu aşamada, seçmeyi düşündüğünüz konuyu araştırıp araştıramayacağınıza, konuyla ilgili kaynaklara ne düzeyde ulaşacağınıza ilişkin inceleme yaparak konu seçimine hazırlık yapınız. Bu aşamada öğretmeniniz ile araştırmayı düşündüğünüz konuyu paylaşıp, ondan konu belirlemede yardım alınız. Araştırmak istediğiniz konuyu belirleyiniz.
 2. Araştırmak için belirlediğiniz konunun “önemini, neden bu konuyu seçtiğinizi, hazırlayacağınız proje sonucunda neye ulaşmak istediğinizi” belirleyiniz.
 3. Seçtiğiniz konu ile ilgili yeterli bilgiye ulaşmak amacıyla gerekli kaynaklara ulaşınız. Bu kaynaklar; kütüphane, internet, dergi, gazete TV, radyo ve konuyla ilgili kaynak kişiler.
 4. Kaynaklardan elde ettiğiniz bilgilerden faydalanarak oluşturduğunuz bilgileri toparlayınız ve metne dönüştürünüz.
 5. Ulaştığınız kaynaklardan elde ettiğiniz bilgileri değerlendirerek çözüm önerileri üretiniz ve çıkarımlarda bulununuz. Bu çözüm önerilerini belirleme nedenlerinizi ortaya koyunuz.
 6. Çalışmalarınızı rapor haline dönüştürünüz. Raporunuz en az 3-4 sayfa olmalıdır.
 7. Raporunuzu resim, gazete haberi, kendi çizimleriniz, tablo, grafik ve istatistiklerle destekleyiniz.
 8. Çalışmalarınızın sunumunu yapınız.

BİRLİKTE ÇALIŞIN

Proje ödevinizi bireysel yapabileceğiniz gibi grup olarak da yapabilirsiniz. Grup olarak yapılan ödevlerde grup üyelerinin görev dağılımı projenin her aşaması için net olarak yapılmalıdır. Görev dağılımı grup üyeleri tarafından yapılarak öğretmenin onayı alınır. Proje sonunda grup üyelerinin görevlerini yapıp yapmadığı konusunda öğretmene detaylı bilgi olarak verilir

BİR KAPAĞINIZ OLSUN

Proje ödevinize bir kapak hazırlamalısınız. Kapakta yer alması gereken başlıca bilgiler şu şekildedir:

 1. Kişisel bilgileriniz (Ad, soyad, okul, sınıf, öğrenci no)
 2. Ödev bilgileriniz (Ders, proje konusu, öğretmen adı, teslim tarihi)
 3. Projeyi özetleyen görsel

KAYNAKÇAYA MUTLAKA YER VERİN

Bilimsel çalışmalarda mutlaka bir kaynakça bulunur. Proje ödevinizin bilimsel çalışma niteliği kazanması için  hazırlarken yararlandığınız her bir kaynağı, bunlar kitap, dergi, gazete, internet sayfası, kaynak kişiler olabilir, mutlaka not almalısınız. Projenizin en sonunda “Kaynakça” kısmında bu kaynakları detaylı olarak kaynakça yazım kurallarına uygun bir şekilde belirtiniz.

ZAMANINDA TESLİM EDİN

Proje ödevinizi öğretmeninizin belirttiği son teslim zamanından önce mutlaka teslim etmelisiniz. Zamanında teslim edilmeyen proje ödevi notları düşük olacaktır.

 

Faydalı olması dileğimle…

02/02/2021

Necati YALÇIN

Necati YALÇIN

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunuyum. Bilişim ve Eğitim Teknolojileri ilgi alanlarım.

Bunlar da ilginizi çekebilir...

Bir cevap yazın