İnsanlar Yerler ve Çevreler- Doğduğun Yer mi Doyduğun Yer mi (Konu Özeti)

Doğduğun Yer mi Doyduğun Yer mi

Doğduğun Yer mi Doyduğun Yer mi
Sınıf: 7

Ünite: 3-İnsanlar, Yerler ve Çevreler

Konu: 3-Doğduğun Yer mi Doyduğun Yer mi?


DOĞDUĞUN YER Mİ, DOYDUĞUN YER Mİ?

GÖÇ

İnsanların ekonomik, siyasi, sosyal, doğal afetler gibi nedenlerle kalıcı veya geçici olarak yer değiştirmesine “göç” denir.

Göçlerin Temel Nedenleri

Ekonomik Nedenler


 • İş bulma
 • Ticaret
 • Turizm
 • Tayin, görev yeri değişikliği

Siyasi Nedenler


 • Savaş
 • Terör olayları
 • Nüfus değişimi (mübadele)
 • İşgal

Sosyal Nedenler


 • Eğitim
 • Sağlık
 • Turizm (eğlenme)
 • Din baskısı

Doğal Nedenler


 • Deprem
 • Kuraklık
 • Heyelan, erezyon gibi doğal afetler

 

Göç Çeşitleri

Oluşum Nedenine Göre Göçler

Gönüllü Göç


İnsanların kendi isteği ile bir yerden başka bir yere taşınmasıdır.

Zorunlu Göç


Savaş, terör, doğal afet gibi zorunlu nedenlerle insanların bulunduğu yeri terk etmesidir.

Süresine Göre Göçler

Sürekli Göç


İnsanların eğitim, sağlık, iş vb nedenlerle bulundukları yeri kalıcı olarak terk etmesidir.

Geçici Göç


Yılın belirli zamanlarında (dönemsel) iş, turizm amacıyla yapılan yer değiştirmedir.

Mesafesine Göre Göçler

İç Göç


İş, eğitim, sağlık gibi nedenlerle ülke içinde yapılan yer değiştirmedir.

Dış Göç


Ülke dışına yapılan göçlerdir.

Yapıldığı Yöne Doğru Göçler

Köyden-Kırdan >> Kente

Kentten >> Köye-Kıra

Köyden-Kırdan >> Köye-Kıra

Kentten >> Kente

 
İç Göç

Ülke içinde yapılan yer değiştirmedir. Ülke nüfusunu değiştirmez. Sürekli ve mevsimlik olmak üzere iki çeşidi vardır.

Sürekli Göç: Tayin, iş bulma, eğitim gibi nedenlerden dolayı kalıcı olarak yer değiştirilir.

Mevsimlik (dönemlik, sezonluk): Yılın belirli dönemlerinde çalışmak ya da eğlenmek amacıyla geçici olarak yapılan yer değiştirmedir. Örneğin: Şanlıurfa’dan Karadeniz Bölgesi’ne fındık toplamaya giden işçiler. Adana’ya pamuk toplamaya giden işçiler.

İç Göçün Nedenleri
 • Tarımda makineleşme ile işsizliğin artması
 • Miras yoluyla tarım arazilerinin bölünmesi
 • Kentlerde iş imkanlarının fazla olması
 • Kentlerin eğitim, sağlık, kültürel faaliyetler anlamında gelişmiş olması
 • Atamaya bağlı göçler
İç Göçün Sonuçları
 • Konut yetersizliği
 • Kentlerde altyapı yetersizliği
 • Çarpık kentleşme
 • Sanayi alanlarının şehir içinde kalması
 • Trafik sorunu
 • Tarım ve orman arazilerine yerleşim yeri yapılması
 • Kalabalık hastanelerde sağlık hizmeti aksar
 • Kalabalık okullarda eğitim hizmeti aksar
 
Dış Göç

Ülkeler arasında yapılan yer değiştirmedir. Ülke nüfusunu değiştirir.

Dış Göçün Nedenleri

Ekonomik Nedenler: Çalışma amacıyla insanlar ülkeler arası göç ederler. Örneğin 1960’larda Almanya’ya gönderdiğimiz işçiler.

Savaş: Savaş nedeniyle insanlar ülkesini terk etmek zorunda kalır. Örneğin Süreye’deki iç savaş sonucunda insanlar farklı ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır.

Nüfus Değişimi (Mübadele): Ülkelerin karşılıklı anlaşarak nüfus değişimleri yapmasıdır. Örneğin Lozan Ant. ile Yunanistan’daki Türkler ile ülkemizdeki Rumlar karşılıklı yer değiştirmiştir.

Yönetim (Rejim) Değişikliği: Ülkeler arası antlaşmalar ve yönetim değişiklikleri ile yer değiştirmeler yapılabilir.

Dış Göçün Sonuçları
 • Göç veren ülkenin nüfusu azalır, göç alan ülkenin artar.
 • Ülkemizdeki işsizlik azalır
 • Beyin göçü ile geri kalmış ülkelerin gelişmesi gecikir, güçleşir.

 

Beyin Göçü: İyi bir eğitim almış, nitelikli insanların daha fazla kazanç ve daha iyi çalışma, araştırma koşulları için başka bir ülkeye göç etmesidir. Beyin Göçü bir dış göç çeşididir.

Necati YALÇIN

Necati YALÇIN

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunuyum. Bilişim ve Eğitim Teknolojileri ilgi alanlarım.

Bunlar da ilginizi çekebilir...

Bir cevap yazın